Sala Czesława Miłosza, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1

Ożywianie archiwum I

Ożywianie archiwum, queerowanie historii, bombardowanie literatury i sprawdzanie języka.

Czy dziś potrzebujemy specjalnej formuły, by czytać zapomnianą queerową poezję? Czy istnieje klucz, by w pozytywistycznej prozie móc odszukać wątki kampowe? Czy takie w ogóle istnieją?

Pisarki wcześniej uznawane za szalone lub demoniczne feministki, dziś traktowane są przez władzę jako narodowe skarby. Pisarze i poeci, eksperymentatorzy i wyzwolone duchy, zamknięci w szkolnych podręcznikach i konserwatywnych listach lektur.

Zapraszamy na oprowadzania performatywne w wykonaniu Ryszarda Rysi Czubaka, Ramony Nagabczyńskiej, Roberta Wasiewicza, Aleksandry Jakubczak i Dominiki Biernat. Zaproszeni twórcy połączą prywatne historie i fascynacje z dziełami wielkich mistrzyń i mistrzów. Na nowo odczytają fragmenty polskiej literatury.

 

30 września godz. 15:00 (Część I)
1 października godz. 15:00 (Część II)
Przestrzeń wystawy Dziedzictwo

Wstęp bezpłatny

 

Maria Konopnicka, drzeworyt Aleksandra Regulskiego, 1883

Dzięki uprzejmości Polona.pl